Vodafone: 0720 518 558

Vodafone: 0720 518 558

Oficiul de cadastru si Publicitate Imobiliara Bucuresti: OCPI Bucuresti

Ce este Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara?

Conform legii 7, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare publicată în anul 1996 şi republicată în 2013, Oficiul de cadastru este o instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliară care la rândul ei este subordonată Guvernului României, în coordonarea primului ministru printr-un consilier de stat.

oficiul de cadastru  bucuresti

Oficiul de cadastru Bucuresti

Care este scopul Oficiului de cadastru si publicitate imobiliara?

Cadastrul şi cartea funciară formează un sistem unitar şi obligatoriu de evidenţă tehnică, economică şi juridică, de importanţă naţională, a tuturor imobilelor de pe întreg teritoriul ţării.

Prin acest sistem se realizează:
• identificarea, descrierea şi înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, măsurarea şi reprezentarea acestora pe harţi şi planuri cadastrale, precum şi stocarea datelor pe suporturi informatice;

• identificarea şi înregistrarea proprietarilor, a altor deţinători legali de imobile şi a posesorilor;

• furnizarea datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corecta a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de instituţiile abilitate;

• publicitatea imobiliară, care asigură opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor şi faptelor juridice, precum şi a oricăror raporturi juridice supuse publicităţii, referitoare la imobile;

• asigurarea securităţii tranzacţiilor imobiliare şi la facilitarea creditului ipotecar.

Unde se găseşte Oficiul de cadastru şi publicitate imobiliara?

Oficiul de Cadastru Bucureşti are sediul în Soseaua Kiseleff nr. 34, sector 1 în vecinătatea Pieţei Presei Libere. Aici se află departamentul de registratură – departament unde se depun spre avizare documentaţiile cadastrale, acestea înregistrandu-se în Registul General de Intrare (RGI).

Orice solicitare depusă la registratura primeste un numar de înregistrare şi un termen de soluţionare care poate fi urmarit pe site-ul Agentiei Nationale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară www.ancpi.ro – secţiunea Urmarire cerere RGI.

În cadrul Oficiului de cadastru se verifica orice documentatie cadastrala depusa, din punct de vedere tehnic primind un aviz sau un numar cadastral.

harta bucuresti

Harta Bucuresti

Unde se găsesc Birourile de carte funciară în Bucureşti?

Birourile de carte funciară sunt subordonate Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bucureşti având sediile pentru sectoarele 1, 2, 5 pe strada Eugeniu Carada, nr. 1-3, iar pentru sectoarele 3, 4 si 6 pe Bulevardul Expoziţiei, nr. 1A.

Ce operaţiuni se pot executa la aceste Birouri de carte funciară?

La aceste birouri se depun cereri pentru solicitarea extraselor de carte funciară necesare diverselor operaţiuni tehnice sau juridice, extragerea actelor conform cu originalul din arhivă, intabularea imobilelor care au efectuată doar operaţiunea de cadastru precum şi verificarea documentaţiilor cadastrale din punct de vedere juridic, efectuandu-se operări sau înfiinţări de carţi funciare.